Hizmetlerimiz

Tehlikeli Alan Sınıflandırılması (Hazardous area classification) ve Zone Haritası Çizimi
  • Exzone - Patlayıcı Ortam Mühendisliği

    Tehlikeli Alan Sınıflandırılması (Hazardous area classification) ve Zone Haritası Çizimi

    Bölge sınıflandırması, patlayıcı gaz ortamlarının meydana gelebileceği yerlerde, bu ortamlardaki cihazların emniyetle kullanılabilmesini temin etmek üzere, cihazların seçilmesini ve montajını kolaylaştırmak ve maliyetlerini düşürmek amacıyla, gaz grupları ve sıcaklık sınıflarını dikkate alarak, ortamın analiz edilmesi ve sınıflandırılması metodudur

    BÖLGE sınıflandırması, yanıcı malzemeler, prosesler ve teçhizat özellikleri hakkında bilgiye sahip olan kişiler tarafından emniyet, elektrik, makina ve diğer mühendislik personeline danışılarak yapılmalıdır..

    Tehlikeli BÖLGE tiplerini belirlemenin temel unsurları boşalma kaynaklarının tespiti ve boşalma derecelerinin belirlenmesidir. Boşalmanın sıklık ve süresi (dolayısıyla derecesi), boşalma hızı, yoğunluk, hareket havalandırma ve BÖLGE tipini ve/veya yayılma sınırlarını etkileyen diğer faktörler belirlendikten sonra, etrafındaki bölgelerde patlayıcı gaz ortamının muhtemel varlığının tespit edilmesi için sağlam bir temel elde edilmiş olur.