TEKLİF İSTE

listin

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLANMASI

Patlamadan korunma dökümanı hazırlamanın ilk etabı “Tehlikeli Alan/Bölge Sınıflandırılması” yapılmasıdır. Bölge sınıflandırması ile birlikte patlayıcı ortamı tutuşturabilecek tüm ekipman ve teçhizatın değerlendirildiği ve alınan tüm güvenlik önlemlerinin yer aldığı bir Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanma aşamasına geçilir.

Bu dokümanda; Tesiste kullanılan bütün proses teçhizatının bölge sınıflandırmasıyla ilgili bu özellikleri listelenmeli; 

Tesiste bulunan tehlikeli maddelerin;
• Molekül Ağırlığı
• Parlama Noktası
• Alt-Üst patlama limiti (LEL-UEL)
• Buhar basıncı
• kaynama noktası, 
• Nispi yoğunluğu
• adyabatik genleşme politropik endeksi,
• bağıl yoğunluğu,
• tutuşma sıcaklığı,
• gaz grubu ve ısı sınıfları
• BÖLGE haritaları,
Bu dokümanda yer alır. Yanıcı toz, gaz veya buharın tehlikeli miktarlarda bulunabileceği alanlarda patlama riskini azaltmak için koruyucu tedbirler alınmalıdır. Bu amaçla öncelikle ilgili standartlar gereği tutuşma ve patlama riskinin belirlenmesi buna göre tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması gerekmektedir.

NOT:
4857 sayılı İş Kanunu'nun 78.maddesine istinaden çıkarılan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmeliğin” 10. maddesi gereğince patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin risklerinin değerlendirilmesi, kontrol önlemlerinin tanımlanması, planlanması ve gerçekleştirilmesi ile ilgili hazırlatılması gereken “Patlamadan Korunma Dokumanı” uzman ekibimiz tarafında hazırlanmaktadır.

  • Telefon

  • 0850 333 0 357

  • Uğurmumcu Mh. Uzunyurt Sk No:9/A

  • Kartal / İSTANBUL

  • Email

  • info@exzone.com.tr