TEKLİF İSTE

listin

ATEX PATLAYICI ORTAM DANIŞMANLIĞI VE EXPROOF ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ

TS EN 60079-10’a uygun olarak tesis ve tadil edilmesi gerekmektedir. Exzone konusunda uzman teknik personeliyle muhtemel patlayıcı ortam barındıran tesis ve işletmelerde elektrik tesisatlarının bakım, onarım, kurulum hizmetlerini vermektedir. Ayrıca yeni kurulacak tesislerin ATEX 100 ve ATEX 137 direktiflerine uygunluğunun sağlanması için danışmanlık, proje uygulama ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. 

ATEX nedir?

Kendi İçinde Emniyet standardı Avrupa Birliğinde 9/94/EC sayılı direktif ile tesis edilmiş olup bu standart genellikle ATEX (Patlayıcı Atmosferler teriminin Fransızca’sı “Atmospheres Explosibles" teriminden gelmektedir) olarak bilinir. Bu kılavuzun beyan edilen amacı “en azından farklı yorumlamalardan kaynaklananlar olmak üzere emniyet maddesi uygulamalarının asgariye indirilmesi suretiyle” “ Avrupa Birliğinde malların serbest dolaşımının sağlanmasına yardım etmektir”

ATEX kuralları 1 Mart 1996 tarihinden beri gönüllü bir standart olarak uygulanmaktadır. 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren AT’de satılan patlama tehlikesine tabi ortamlarda kullanılan elektrik ve elektronik ekipmanlar için bu kurallar zorunludur. Bu tarihten itibaren patlayıcı atmosferlerde kullanılmak üzere satılan bütün ürünler ATEX onaylı olmalı ve sembolünü taşımalıdır.
 

ATEX muayenesi işareti.

Bu işaret Avrupa tehlikeli alanlarında kullanılan bütün cihazların üzerinde bulunmalıdır.
II 2 G : Alan sınıflandırması.
"II", madenler harici bütün alanlar için onaylı bir cihaza işaret eder.
"2" rakamı cihazın kategorisini göstermekte olup bu örnekte cihaz içinde en tehlikeli alanlar için geçerli nominal değere sahiptir.
“G” harfi ise atmosfere işaret etmekte olup bu örnekte gaz, buhar ve buğudur.
EEx : Avrupa mevzuatlarına göre patlama koruması
İa : Patlamaya karşı koruma türü olup bu örnekte bir cihaz veya konnektördeki enerji güvenli bir değere indirilmiştir.
IIC :Gaz Grubu. "IIC" ibaresi en tehlikeli gaz grubu ile uyumluluğu göstermektedir.
T4 : Sıcaklık sınıfı kullanıcıya, hata koşullarında atmosfer ile temas eden bir yüzeyde bulunabilecek en yüksek sıcaklığı verir.
T4’ün nominal değeri 135°C’dir.

ATEX’e kısa bir bakış

"Kendi İçinde Emniyet" nedir?
Kendi İçinde Emniyet standartları, tanımlanmış potansiyel patlama kaynaklarından birini veya bir kaçını oluşturabilecek bütün ekipmanlar için geçerlidir:
• Elektrik kıvılcımları
• Elektrik arkları 
• Alevler
• Sıcak yüzeyler
• Statik elektrik
• Elektromanyetik radyasyon,
• Kimyasal tepkimeler
• Mekanik etkiler,
• Mekanik sürtünmeler
• Sıkışma nedeniyle ateş alma
• Akustik enerji
• İyonlaştırıcı radyasyon

Kendi İçinde Emniyetli cihazlar hangi endüstriler için tasarlanmaktadır?

• Petrokimya
• Petrol platformları ve rafineriler
• Farmasotik
• Dökme materyaller (taneli materyaller)
• Madencilik
• Boru hatları
• Patlayıcı gazların bulunabileceği ortamlar

ZONE (BÖLGE) KAVRAMI
  Patlayıcı Atmosferin Mevcudiyeti Potansiyel Ateşleyici kaynak şu durumda yok Sertifikasyon Talimatı 94/9/EC'ye göre Ekipman Kategorisi
Zone 0      Zone 20     sürekli veya uzun süreli       veya sıklıkla normal çalışma ve bir korumanın ortadan kalkması veya iki bağımsız hata Evet Kategori 1
Zone 1      Zone 21     bazan ve düzensiz normal operasyon ve sık meydana gelen arızalar Evet Kategori 2
Zone 2      Zone 22     olunması beklenmeyen ve yanlızca kısa bir süre için normal operasyon Hayır (üreticinin deklarasyonu) Kategori 3

 

EXPROOF;

Potansiyel Patlayıcı Ortamlarda kullanılmak amacıyla üretilen Ekipman ve Koruyucu Sistemler (ATEX) Talimatı 94/9/EC. ATEX Kelimesi Fransızca "ATmosphere EXposible" kelimelerinin ilk heceleri kullanılarak meydana getirilmiş olup ex-proof ekipmanlara uygulanacak teknik zorunluluklar gibi yeni yaklaşımları içeren bir talimattır ve 1 Temmuz 2003'den tarihinden itibaren zorunluluk haline gelmiştir.
ATEX talimatındaki gerekli koşulları yerine getiren, CE markası sahibi üretici firmalar ex-proof ürünlerini Avrupa'nın her yerinde ek bir yükümlülüğe tabi olmadan rahatlıkla satabilirler. Aslında bu 450 milyonluk bir insan topluluğunu içeren dünyanın en büyük ortak pazarına ulaşmak anlamına gelmektedir.
ATEX talimatı, şaşırtıcı bir şekilde denizaşırı sabit platformlar, petrokimya tesisleri maden ocakları ve potansiyel patlayıcı ortamların bulunduğu diğer alanları da içeren çok geniş bir yelpazeye yayılmış ekipmanların kullanımını kapsar.Bu tür ekipmanlar için Avrupa pazarının 3 Milyar Euro'ya ulaştığı tahmin edilmektedir.

Yanıcı ve patlayıcı ortamlarda kullanılan Ex-Proof Elektrik Ekipmanı Nedir ve Hangi Alanlarda Kullanılmaktadır?

Alevlenebilir kimyasallar ve petrol ürünlerinin (örneğin metan, alkol, asetilen, doğalgaz...) üretim, işletme, ulaştırma ve depolanmasında ortaya çıkabilecek gaz ve buhar kaçaklarının, atmosferin oksijeniyle birleşmesiyle, patlayıcı bir konsantrasyonu oluşturması kaçınılmazdır. Böylesi bir durumda elektrik enerjisinden doğabilecek, elektrik arkı, statik elektrik ya da aşırı yüzey sıcaklığı, mal ve can güvenliğini tehlikeye sokacak bir patlamaya yol açabilmektedir. Söz konusu tehlikeli ortamlarda kullanılan elektrik ekipmanlarının yapımı ve kullanımı normal sahalardaki uygulamalardan büyük farklılıklar göstermektedir. Bu tür malzemeler, konu ile ilgilenen meslek çevrelerince Ex-Proof (Alev sızdırmaz) elektrik malzemeleri olarak isimlendirilir. 

Patlamaya karşı korumanın (EXPLOSION PROTECTION) fiziksel ilkeleri ;

Patlama yanabilir bir maddenin oksijenle ani bir biçimde kimyasal bir reaksiyona girmesi sonucu yüksek miktarda enerjinin açığa çıkmasıdır. Yanabilir maddeler gaz, buhar, duman ve toz halinde bulunabilirler. Ateş veya patlamanın olabilmesi için üç şartın gerçekleşmesi zorunludur. Bu üç unsurdan biri devre dışı bırakılırsa, patlama tehlikesi ortadan kalkar.
1) Patlayıcı madde; Patlayıcı, parlayıcı yanıcı gaz, buhar veya toz.
2) Hava (Oksijen)
3) Enerji, patlamayı ateşleyecek bir kıvılcım yada bir ateşleme kaynağı
Bir atmosfer, eğer insan yaşamı veya çevre için bir tehlike varsa, tehlikeli ya da patlayıcı olarak tanımlanır.

 

  • Telefon

  • 0850 333 0 357

  • Uğurmumcu Mh. Uzunyurt Sk No:9/A

  • Kartal / İSTANBUL

  • Email

  • info@exzone.com.tr